Kemin VPK-säätiö

Kemin VPK ry:n tukena vuodesta 1964

Kemin VPK -säätiö perustettiin virallisesti 11.12.1964 jatkamaan lopetetun Kemin Pirtti -säätiön toimintaa.

Ideana oli keskittää Kemin VPK -yhdistyksen talousasioiden ja kiinteistöjen hoito säätiölle. Vuoden viimeisenä päivänä 1964 yhdistyksen koko omaisuus siirtyi valtakirjalla säätiölle. Siirron jälkeen Kemin VPK -säätiö omisti vanhan Pirtin, siihen rakennetun uudisosan, niiden tontin ja tontin 2/137, joka vielä tuolloin oli rakentamaton. Säädekirjassa uuden säätiön tarkoitukseksi määriteltiin "edistää ja taloudellisesti tukea Kemin VPK:aa ja muutakin Kemin kaupungissa harjoitettavaa vapaaehtoista palosammutustoimintaa."

Säätiön omistamat kiinteistöt

Kauppakatu 5

Kauppakatu 5:n kiinteistö on valmistunut vuonna 1972. Rakennuksessa on Kemin VPK ry:n toimitilat sekä ulkopuolisia vuokralaisia.

Hotelli ja elokuvateatteri

Nykyisin hotellin ja elokuvateatterin sisältämä kiinteistön osa rakennettiin Kemin Pirtin laajennuksena vuonnna 19xx. Nykyistä hotelliosaa on korotettu alkuperäisestä.

Kemin Pirtti

Kemin Pirtti on Kemin VPK -säätiön omistama rakennus, joka rakennettiin vuonna 1927 Kemin VPK:n, Raittiusseura Toivon ja Kemin Suojeluskunnan yhteistyönä. Pirtillä on aikojen saatossa pidetty mm. monia naamiaisia, teatteriesityksiä ja juhlia. Vuoteen 1980 asti Pirtin näyttämöllä esiintyi Kemin kaupunginteatteri. Sali on entisöity 80 -luvun puolessa välissä.

Lue lisää Pirtistä