Kemin VPK-säätiö

Kemin VPK -säätiö perustettiin virallisesti 11.12.1964 jatkamaan lopetetun Kemin Pirtti -säätiön toimintaa. Ideana oli keskittää Kemin VPK -yhdistyksen talousasioiden ja kiinteistöjen hoito säätiölle. Vuoden viimeisenä päivänä 1964 yhdistyksen koko omaisuus siirtyi valtakirjalla säätiölle. Siirron jälkeen Kemin VPK -säätiö omisti vanhan Pirtin, siihen rakennetun uudisosan, niiden tontin ja tontin 2/137, joka vielä tuolloin oli rakentamaton. Säädekirjassa uuden säätiön tarkoitukseksi määriteltiin "edistää ja taloudellisesti tukea Kemin VPK:aa ja muutakin Kemin kaupungissa harjoitettavaa vapaaehtoista palosammutustoimintaa."

Lähteenä on Katri Mäkisen kirjoittama "Kemin Pirtti 1927-2002" (ISBN 952-91-4906-9)

Kemin VPK-säätiö omistaa Kauppakadun ja Asemakadun risteyksessä sijaitsevan paloasema- ja toimistorakennuksen. Rakennuksessa sijaitsevat Kemin VPK:n toimitilat sekä monien ulkopuolisten vuokralaisten toimitiloja. Vapaita toimitiloja rakennuksesta ei tällä hetkellä löydy.

Säätiön omistuksessa on myös Kemin Pirtti sekä Pirtin uudisosa, jossa toimii Hotelli Palomestari sekä elokuvateatteri. Kemin Pirtin juhlatiloja vuokrataan erilaisia tilaisuuksia varten.

Katso tarkemmat tiedot Kemin Pirtistä